தொடர்புக்கு / Contact

தலைமை அலுவலகம்

  க.எண்: 72, முதல் பிரதான சாலை, ஸ்ரீ ஐயப்பா நகர், சின்மயா நகர், சென்னை 600092

  Door no: 72, 1st Street, Sri Ayappan Nagar, Chinmaya Nagar, Chennai 600092

+91 7695 800 800

044 4854 6638

  makkalpadhai2016@gmail.com

 headoffice@makkalpathai.org

 info@makkalpathai.org

  மாவட்ட / அயலக பொறுப்பாளர்கள் விபரம்

Leave Us a Comment