நன்கொடை / Donate - இணையவழி

We can't accept donations in Foreign Currency at present, Please transfer from your Indian Bank Accounts.

கீழே சொடுக்கவும்


நன்கொடை / Donate

மதிப்புமிக்க நன்கொடையை கீழ் உள்ள வங்கி கணக்கில் செலுத்தவும்.

Bank Details

Name : Makkal Pathai
Ac No : 510909010078115
Ac Type : Current
Bank : CITY UNION BANK
IFSC Code : CIUB0000467
Branch : Arumbakkam, Chennai.
MICR Code : 600054091

Name : Makkal Pathai
Ac No : 35752101378
Ac Type : Current
Bank : SBI
IFSC Code : SBIN0006495
Branch : Arumbakkam, Chennai.
MICR Code : 600002008