மானுடம்

மனித மாண்புகளைக் காப்பதே நம் மானுடத்தின் சிகரம். மானுடம்  ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமையை உறுதிசெய்ய எத்தணிக்கும் , பெண்களின் பெருமையை பேணிடும் பேராற்றாலை போற்றிடும்   திருநங்கையரின் உணர்வுக்கும் உரிமைக்கும் மதிப்பளிக்கும் அவர்களின் மாண்பை உறுதிசெய்யும். இங்கு குழந்தைகள் உரிமை முதியோரின் அருமைக்கு முன்னுரிமை உண்டு.

இத்திட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட விரும்புவோர்

தொடர்புக்கு
7695 800 800

Post Tags:

posts