திடல்

இன்றைய தமிழக இளைஞர்கள் , போதைக்கும் மதுவுக்கும் பொழுதெல்லாம் அடிமையாகி, வாழ்வை இழப்பதும், வதங்கி தவிப்பதும் அன்றாட நிலை. இந்த இளைஞர்களின் உடலாற்றலை வெளிக்கொணர, உலகக் களத்தில் இவர்கள் வெற்றியை பெற, பல்வேறு விளையாட்டுகளில் பாங்காக பயிற்சியளிக்க உருவாகப்பட்ட திட்டம் இது. எம் திடல் உள்ளூரில் தொடங்கி ஒலிம்பிக் வரை நீளும் என்பதே நிசம்.

இத்திட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட விரும்புவோர்

தொடர்புக்கு
94881 93073

Post Tags:

posts