நலம்

அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும்  வணிகர்களின் கையில் மருத்துவம் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா ? எளியோருக்கு மருத்துவ வசதி எட்டாக் கனி ! மருந்தின் விலையோ இமயத்தின் நுனி ! பரிதாபம் எளியோர்கள். நலம் இவர்களுக்கு கருணை கரம் நீட்ட எத்தணிக்கிறது. விளைவு தமிழ் நிலமெங்கும் மக்கள் மருந்தகம் மலர்ந்திருக்கிறது.இன்று அவர்களுக்கு குறைந்த விலையில் மருந்துகள். எளியோர் அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவ சிகிச்சை எம் இறுதி இலக்கு. மேலும் நமது மரபு வழி  மருத்துவத்தை மக்களுக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற கொள்கையும் இங்கு உண்டு.

இத்திட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட விரும்புவோர்

தொடர்புக்கு

7695 800 800

 

Post Tags:

posts